Projekční činnost

V rámci služeb pro zákazníky poskytujeme projekci v oboru TZB – Technické zařízení budov.

Zajistíme pro Vás jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně autorizace:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro realizaci stavby
 • Propočet nákladů, výkaz výměr, položkový rozpočet
 • Autorský dozor projektanta

Zajistíme kompletní projekční práce v oborech:

 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Chlazení
 • Zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace)

Ve spolupráci s externími spolupracovníky zajistíme další služby:

 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Energetický posudek budov