Větrání a teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Větrání a teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají.

Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

 

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu. Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu a je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla.

 

Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet.

 Výhody větrání s rekuperací tepla

  • 80% až 95% úspora energie oproti běžnému větrání během topné sezóny
  • neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace obsahu CO2
  • filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly – vhodné pro alergiky
  • vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu a ochlazování konstrukcí
  • bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny
  • kontinuální odvod vlhkosti – ochrana proti plísním
  • bezobslužný provoz

 

Soubor Typ Datum vložení
Katalog Duplex multi .pdf 4.5.2015
Katalog Duplex EC4 .pdf 4.5.2015
Katalog Duplex R4 .pdf 4.5.2015
Katalog Duplex Easy .pdf 4.5.2015
Technický katalog Duplex EC4 .pdf 4.5.2015
Soubor Typ Datum vložení
Technický katalog Duplex R4 .pdf 4.5.2015
Technický katalog Duplex RDH4 .pdf 4.5.2015
Přehled řízeného větrání s rekuperací tepla .pdf 4.5.2015
Přehled řízeného větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy .pdf 4.5.2015

Produkty v kategorii