PRIMAKLIMA PARDUBICE - profesionál na klimatizace, tepelná čerpadla, solární systémy a vzduchotechniku

Nová zelená úsporám

Oblasti podpory

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření
 2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu
 3. Efektivní využití zdrojů energie
  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na využití tepla z odpadní vody
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Základní pravidla

 • Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (toto omezení se nevztahuje na specifické dotační bonusy) a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Výše podpory – oblast C

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem a samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 100 000
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000
C.5 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy 5 000

Dokumenty pro podání žádosti

 • Odborný posudek
 • Projektová dokumentace
 • Krycí list technických parametrů
 • Plná moc
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
Soubor Typ Datum vložení
Závazné pokyny pro žadatele – 3. výzva – Rodinné domy – účinné od 4. 9. 2017 .pdf 17.1.2018
Krycí list – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.2, C.3, C.4 (v3.2) .xlsx 17.1.2018
Soubor Typ Datum vložení
Plná moc – 3. výzva – Bytové domy .pdf 17.1.2018
Souhlasné prohlášení vlastníků – 3. výzva – Bytové domy .pdf 17.1.2018