PRIMAKLIMA PARDUBICE - profesionál na tepelná čerpadla, klimatizace a solární systémy

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. Ve vyspělých zemích jsou praktickým nástrojem k řešení energetických problémů i problémů životního prostředí. Tepelné čerpadlo odebírá nízkopotenciální energii vodě (povrchová, spodní, odpadní), vzduchu (okolní, odpadní) nebo země (prostřednictvím nemrznoucí kapaliny obíhající v uzavřeném koletoru) a na termodynamickém principu ji mění v potřebné a využitelné teplo, které se pak rozvádí vodou nebo vzduchem. Podle konkrétních podmínek uživatele je možno dodat a instalovat tepelná čerpadla s různými kombinacemi vstupní a výstupní energie, tzn. tepelná čerpadla typu voda země/voda, vzduch/voda, voda/voda nebo vzduch/vzduch.

Zdroje nízkopotencinální energie pro tepelné čerpadlo

Vzduch – tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda odebírají tepelnou energii většinou venkovnímu vzduchu, v některých. případech i do -23°C.

Voda – zde tepelná čerpadla voda/voda nebo voda/vzduch převážně využívají povrchové nebo spodní vody.Přitom zvláště spodní voda je pro své příznivé stabilní teploty a malou závislost na venkovní teplotě. Velmi vhodná pro tepelná čerpadla. V tomto případě jde nejčastěji o dvě studny ve vzdálenosti min. cca 15 m, kdy z jedné se čerpá voda o určitém průtoku, tato voda nám ve výměníku – výparníku odevzdá požadovanou energii – ochladí se a poté se vrací do druhé studny.

Země – v tomto případě odebírá tepelné čerpadlo energii z nemrznoucí kapaliny, která průchodem uzavřeného plastového kolektoru v zemi opět tuto energii získá. Tyto kolektory můžeme uložit plošně do rýh nebo do vrtů.

Výstupní energie z tepelného čerpadla

Vzduch – Tímto topným mediem lze v topné sezóně vytápět vnitřní prostory ( jeden zdroj a centrální rozvod nebo samostatné „split“ jednotky ) a v létě bez problémů chladit.

Voda – Při tomto způsobu topení lze využít klasického radiátorového topného okruhu nebo pro tepelné čerpadlo velmi vhodného podlahového topení.

 

logo-tcp

 

Soubor Typ Datum vložení
Leták TČ ESTIA 2022 .pdf 17.11.2022
Soubor Typ Datum vložení
Vytápění a chlazení po celý rok .pdf 17.11.2022

Produkty v kategorii

Logo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobců