PRIMAKLIMA PARDUBICE - profesionál na klimatizace, tepelná čerpadla, solární systémy a vzduchotechniku

Vytápění rodinných domů

Bez topného systému se naše rodinné domy prostě neobejdou. Jak ovšem vybrat správné topné médium? Jedno je neekologické, druhé neekonomické na provoz, další na pořízení, některá nejsou prověřena léty zkušeností, přesto má ale každé nějaké plus.

Na začátek je třeba říci, že výběr si leckdy komplikuje člověk sám tím, že se snaží příliš horlivě obecně definovat, které topné médium je pro vytápění vhodné a které nikoliv. Nikde totiž není psáno, že nemůžeme využít více topných médií, a spojit tak výhody každého z nich. Chce to jen důkladně prostudovat jejich vlastnosti a zhodnotit podmínky realizace topného systému.

Plyn

Velká část majitelů rodinných domů využívá v současnosti k vytápění plyn. Výhoda vytápění plynem spočívá především ve vysokém uživatelském komfortu – stačí otočit knoflíkem a za pár minut si můžeme vychutnat vytopený dům. Navíc je plyn šetrnější k ovzduší než například tuhá paliva.

+ ekologické palivo
+ relativně vysoká dostupnost
+ komfort užívání
–  vysoká cena plynu
– omezené zásoby

Elektřina

V současnosti je využívání přímotopů ještě asi o třetinu nákladnější než vytápění plynem. Proti pořízení mluví i horší akumulace tepla. Přesto ovšem nelze elektřinu jako topné médium zcela vyřadit ze hry.

+ eliminace emisí při vytápění
+ dobrá dostupnost
+ komfort užívání
– vysoká cena elektrické energie
– u přímotopů horší akumulace tepla

Tuhá paliva

Vysoké ceny elektřiny a plynu řeší řada majitelů rodinných domů instalací kotlů na tuhá paliva. Jejich hlavní devízou je snížení nákladů za vytápění oproti plynu o více než polovinu. Uživatelský komfort a dopad užívání na životní prostředí pak hodně závisí na stáří kotle.

+ nízké náklady na provoz
– nutnost pravidelně doplňovat palivo
– nároky na uskladnění paliva
– dopad na životní prostředí (ekologická daň)

Krby

Otevřené krby mají účinnost pouze jen asi deset až dvacet procent a slouží spíše jako efektní podívaná. Výrazně vyšší účinnost vykazují zasklené krbové vložky, potažmo krbová kamna, která navíc nezabírají tak velký prostor. Nejmodernější typy kamen jsou vybaveny regulací přívodu vzduchu, která zefektivňuje hoření dřeva.

Tepelná čerpadla

Kdo si může dovolit vyšší investici do pořízení topného systému, měl by zvážit instalaci tepelného čerpadla. Toto zařízení získává teplo z takzvaných nízkopotenciálních zdrojů (země, voda, vzduch), a to velmi efektivně. Z jedné spotřebované kilowatthodiny dokáže čerpadlo vyrobit dvě až pět kilowatthodin pro vytápění objektu. více info zde.

+ snížení nákladů na vytápění
+ návratnost investice
–  vyšší pořizovací náklady

Rekuperace

Cesta k eliminaci nákladů za vytápění vede i přes využívání již ohřátého a „použitého“ vzduchu. Rodinný dům lze totiž vybavit ventilačním systémem s rekuperací tepla, který obsahuje kondenzačně-rekuperační výměník, do nějž je vháněn teplý znehodnocený vzduch z místnosti. Zde je teplo přivedenému vzduchu odňato a předáno čerstvému vzduchu, který je ventilačním systémem hnán do místnosti. Rekuperační jednotky kromě vytápění upravují vlhkost vzduchu a snižují prašnost a výskyt alergenů. více info zde.

+ snížení nákladů na vytápění
+ čištění vzduchu přiváděného do místnosti
–  relativně vyšší cena

 

Produkty v kategorii

Logo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobcůLogo výrobců